PREZENTAREA ARIEI DE PRACTICĂ

Avocaţii Pavel, Mărgărit şi Asociaţii au o experiență de peste 13 ani în aria de practică Restructurare și insolvență. Departamentul de Restructurare și insolvență al societăţii de avocatură acordă servicii de consultanță, asistență și reprezentare la cele mai înalte standarde și are experiență îndelungată în consilierea companiilor atât de-a lungul procedurii insolvenței și perioadei de restructurare, cât și de-a lungul perioadei de reintegrare în circuitul economic. De asemenea, societatea de avocatură oferă consultanță juridică și în perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenței.

Avocaţii Pavel, Mărgărit şi Asociaţii lucrează îndeaproape cu clienţii şi asigură consultanţă juridică în dosare complexe, în conformitate cu obiectivele stabilite. Reprezentanţii departamentului de Restructurare şi insolvenţă cunosc în profunzime specificul industriei în care activează clientul, mediul economic per ansamblu, precum şi legislaţia insolvenţei, acţionând în vederea atingerii obiectivelor clienţilor.
Specialiştii în insolvenţă şi restructurare din cadrul Pavel, Mărgărit şi Asociaţii pun la lucru toate resursele pe care le au la dispoziţie pentru adoptarea şi implementarea celor mai eficiente şi sofisticate soluţii şi strategii în vederea protejării intereselor clienţilor. Clienţii societăţii sunt creditori chirografari sau garantaţi, grupuri de creditori, debitori, fonduri de investiţii şi alte tipuri de investitori.

RECUNOAŞTEREA INTERNAŢIONALĂ

Legal 500 a plasat societatea de avocaură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, timp de trei ani la rând, pe locul doi în România în topul celor mai bune firme de avocatură din aria de practică Restructuring and insolvency.

“Echipa Pavel, Margarit şi Asociaţii este unită, capabilă de soluţii inteligente şi este mereu aproape de client. Avocaţii sunt specializaţi în dosare de insolvenţă ce ţin de domeniul industrial, societatea oferind adesea consultanţă în dosare de insolvenţă. Radu-Catalin Pavel a consiliat o companie din industria siderurgică într-o reabilitare de succes.”

Legal 500, ediţia 2017

“Avocaţii societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii cunosc îndeaproape legislaţia din domeniul insolvenţei şi dau dovadă de o capacitate de analiză excelentă. Societatea furnizează soluţii ingenioase în dosare de insolvenţă, iar avocatul coordonator Radu Pavel gestionează extreme de bine cazurile.”

Legal 500, ediţia 2018

“Pavel, Margarit şi Associaţii este una dintre cele mai experimentate societăţi de avocatură în chestiuni de restructurare şi insolvenţă. Radu Pavel, experimentat şi mereu aproape de clienţi, înţelege întotdeauna nevoile acestora. Societatea oferă consultanţă în chestiuni ce ţin de faza pre-insolvenţă, consiliind totodată companiile de-a lungul procedurii insolvenţei şi în faza de restructurare, precum şi în etapa reintegrării în circuitul economic.”

Legal 500, ediţia 2019

SERVICII LEGALE

-Consultanță oferită clienților care doresc să îşi reorganizeze firma sau să o introducă în faliment, precum şi acelor companii care doresc să vândă sau să cumpere active de la companii aflate în faliment sau reorganizare,
-Consilierea și reprezentarea clienților de-a lungul perioadei de observaţie, reorganizare și în procedura falimentului,
-Consilierea clienților cu privire la alternativele pe care le au la dispoziţie faţă de acțiunile în instanță, în probleme legate de credite neperformante sau facilități de credit structurate,
-Negocierea unor contracte de credit complexe, a unor restructurări și eșalonări de credite, precum şi consultanţă în vederea reducerii datoriei,
-Servicii de due diligence,
-Întocmirea și revizuirea documentaţiei ce intervine în cadrul procedurii falimentului,
-Consultanță pentru firme ce participă la licitațiile organizate de companii aflate în procedura falimentului,
-Consultanță oferită creditorilor cu privire la drepturile ce le revin în cadrul procedurii falimentului unui debitor,
-Consultanţă oferită creditorilor cu privire la depunerea documentației necesare şi formularea declaraţiei de creanţă, în vederea recuperării creanţelor,
-Întocmirea și revizuirea planurilor de reorganizare,
-Întocmirea declaraţiei de creanţă,
– Consilierea clienţilor în cadrul procedurii falimentului,
– Soluţionarea prin mediere a disputelor privind plata creanţelor,
– Oferirea de reprezentare în instanţă foştilor directori şi administratori ai unor companii ce se află în faliment, împotriva cererilor de atragere a răspunderii patrimoniale.

CAZURI RECENTE

DEBITORI

Consilierea unui dezvoltator imobiliar care este totodată şi investitor cu privire la efectul introducerii în procedura insolvenţei a unui debitor care dezvoltase un proiect imobiliar.

Consilierea unui dezvoltator imobiliar de anvergură din România de-a lungul tuturor stadiilor procedurii insolvenţei: faza de observare, propunerea planului de reorganizare şi procedura falimentului.

Consilierea unei companii din industria siderurgiei pentru care unul dintre creditori a cerut declanşarea procedurii insolvenţei. A fost întocmită documentaţia referitoare la creanţă, societatea de avocatură stabilind totodată strategia de apărare precum şi note probatorii pentru a demonstra inexistenţa stării de insolvenţă.

Consilierea unei companii din domeniul construcţiilor şi infrastructurii cu privire la procedura falimentului: iniţierea procedurii simplificate, menţinerea legăturii cu lichidatorul şi supervizarea întregului proces.

Consilierea unei companii din domeniul retail cu privire la procedura insolvenţei. Întocmirea planului de reorganizare şi derularea de negocieri cu creditorii în vederea reducerii masei credale şi pentru a obţine votul acestora asupra planului de restructurare. Totodată, societatea de avocatură a supervizat implementarea planului de reorganizare. Societatea s-a restructurat cu succes şi s-a reintegrat în circuitul economic.

Consilierea unei companii aflate în insolvenţă într-o dispută cu o societate de leasing privind o creanţă ce nu fusese achitată în cadrul procedurii insolvenţei. Societatea de avocatură a asistat şi reprezentat clientul în cadrul negocierilor, obţinând suspendarea executării silite iniţiate de societatea de leasing.

Consilierea unei companii de top împotriva căreia unul dintre creditorii, o mare bancă locală, a cerut deschiderea procedurii insolvenţei. Societatea de avocatură a obţinut suspendarea deciziei privind deschiderea procedurii insolvenţei.

Consilierea unei companii din domeniul telecomunicaţiilor, în vederea închiderii procedurii falimentului şi radierea acesteia de la Registrul Comerţului.

Consilierea administratorului unei companii de comunicaţii în contradictoriu cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în privinţa unei cereri de atragere a răspunderii patromoniale. Societatea de avocatură a obţinut respingerea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale formulate de ANAF.

Consilierea directorului general şi acţionarului unei companii locale de top din domeniul imobiliar, într-un dosar privind cererea de atragere a răspunderii patromoniale formulate de ANAF. Societatea de avocatură a obţinut respingerea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale.

CREDITORI

Consilierea unui mare producător din industria siderurgică în vederea recuperării datoriilor de la o societate aflată în insolvenţă. Societatea de avocatură a obţinut înscrierea şi recunoaşterea creanţei la masa credală.

Consilierea unui producător de plase din aluminiu, creditorul unei companii în insolvenţă, în vederea recunoaşterii creanţei acestuia la masa credală şi asigurării plăţii acesteia.

Consilierea unei companii ce deţine un depozit de produse chimice şi care este creditor al unei companii în insolvenţă. Societatea de avocatură a redactat şi depus cererea privind plata datoriilor curente ale clientului.

Consilierea unei companii locale de top în vederea recuperării datoriilor de la o altă companie, aflată în insolvenţă. Societatea de avocatură a obţinut recunoaşterea datoriei la masa credală.

Consilierea unui producător de top din domeniul siderurgic în vederea recuperării datoriilor de la o companie aflată în insolvenţă. Societatea de avocatură a obţinut recunoaşterea datoriei la masa credală.

Consilierea unei persoane fizice, creditor al celei mai mari companii de asigurări din România, aflată în procedura falimentului. Societatea de avocatură a obţinut recunoaşterea datoriei la masa credală.

Consilierea unei companii de explorare a resurselor minerale cu operaţiuni în Romania, Zimbabwe, Zambia şi în alte jurisdicţii, creditor al unei companii falimentare, pentru depunerea unui memoriu la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea prevenirii unei fraude.

Consilierea unei companii în vederea achiziţionării a două spaţii industriale de la o firmă aflată în procedura falimentului. Societatea de avocatură a negociat cu lichidatorul, făcând toate demersurile necesare la instituţiile abilitate în tranzacţiile imobiliare.

APARIȚII ÎN PRESĂ

adevarul
Primii paşi ce trebuie făcuţi de o firmă în insolvenţă, pentru o restructurare de succes

More info here .

adevarul.ro

adevarul.ro
nineoclock
Radu Pavel, Managing Partner of Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm: Romanian companies in insolvency may prevent creditor’s abuse

More info here .

Nineoclock.ro

Nineoclock.ro