Expirarea mandatului administratorului unei societati pe actiuni nu conduce la pierderea calitatii de a mai reprezenta in mod legal societatea, in conditiile in care contractul de mandat poate inceta prin revocarea mandatului de catre mandant, prin renuntarea mandatarului la mandat sau insolventa mandantului/mandatarului. Astfel, in cazul in care actionarii societatii nu au revocat administratorul sau nu au numit alti administratori, se considera ca acesta va continua sa reprezinte societatea pana la numirea altui administrator, avand in vedere ca legea trebuie interpretata in sensul producerii de efecte juridice, interesele bunei administrari a unei societati comerciale pe actiuni reclamand efectuarea oricaror actiuni care necesita protejarea acestora.”

Pentru a ajunge la pronuntarea acestei Decizii, Inalta Curte a constatat ca motivele de recurs reflecta, de fapt, nemultumirea recurentei fata de solutiile pronuntate de instanta de apel asupra exceptiilor lipsei calitatii de reprezentant legal al reclamantei, lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes in promovarea actiunii, aspecte care nu pot fi incadrate in categoria viciilor de procedura, putand fi incadrate in motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., fiind o hotarare data cu incalcarea legii, potrivit sustinerilor recurentei, practic in subsidiar motivului prevazut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

In speta nu s-a facut decat dovada unui mandat expirat, a inexistentei numirii unui alt administrator in conditiile legii, dar si a lipsei unei alte manifestari de vointa din partea societatii reclamante in sens contrar, care eventual sa puna capat acestei actiuni ori sa o confirme, in ciuda vechilor si numeroaselor litigii in care calitatea de reprezentant legal a fost contestata.

Inalta Curte constata ca interesul SC E.D. SA de a anula transferurile de actiuni este legitim, nascut si actual intrucat i s-a incalcat dreptul de preferinta la dobandirea actiunilor astfel cum este prevazut de art. 11 din actul constitutiv al SC T.E. 2002 SA, drept pe care, probabil, aceasta l-ar fi exercitat si astfel si-ar fi putut pastra pozitia de actionar majoritar in cadrul societatii.

Avand in vedere cele retinute mai sus, constatand ca instanta de apel a pronuntat o hotarare cu respectarea dispozitiilor art. 261 C. proc. civ., hotarare temeinica si legala, Inalta Curte, in temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a respins recursul ca nefondat.