Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, specializată în proceduri privind achizițiile și licitațiile publice a asistat cu succes o companie românească din domeniul construcțiilor – mobilier urban într-o procedură de licitație publică privind montarea unor refugii în stațiile de autobuz din București. Oferta trimisă de client a fost exclusă de la procedura de licitație publică pe motivul că aceasta ar fi avut anumite erori de calcul. Clientul a formulat contestație, aceasta fiind respinsă, Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor reținând legalitatea respingerii ofertei contestatoarei.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică societății contestatoare, analizând condițiile referitoare la o nouă posibilitate de a ataca hotărârea Consiliului, în contextul refacererii procedurii de licitație publică doar cu anumiți ofertanți.

Asistența juridică a constat în analiza documentelor ce atestau faptul că societatea contestatoare reprezentată de Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a depus o ofertă ce se încadra în limitele impuse prin caietul de sarcini, oferta acesteia fiind respinsă datorită unor erori ce puteau fi corectate în timp util pentru a participa în continuare la procedura de licitație publică, Pavel, Mărgărit și Asociații reliefând faptul că societatea reprezentată a prezentant condițiile mai avantajoase față de ceilalți ofertanți.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în procedura licitație publică care să analizeze oportunitatea contestatării actelor emise de autoritățile publice în cadrul licitațiilor publice în vederea câștigării proiectelor ce reprezintă obiectul procedurilor de achiziții și licitații publice în România.