Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, specializată în drept comercial, corporatist și fuziuni și achiziții, a asistat o mare companie deținută de Guvernul Chinez în legătură cu achiziția unei societăți românești ce activează în industria tutunului în România. Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, corporatist și fuziuni și achiziții care să vă poată analiza documentele aferente societății targetate ce se dorește a fi achiziționată, cum ar fi: aspecte societare, de dreptul muncii, alte documente legale, precum și atestatele ori avizele obținute în vederea distribuirii de tutun în România.

Asistența juridică a constat în întocmirea unui due dilligence legal al unei societatii românești ce operează pe piața tutunului în România. În cuprinsul acestuia au fost analizate documentele societății: acte constitutive, acte adiționale la acte constitutiv, hotărârile asociaților, pentru a identifica detalii privind asociații și administratorii, obiectul de activitate al societății, date privind capitalul social, precum și orice alte aspecte referitoare la activitatea societății. Având în vedere faptul că obiectivul a constat în achiziția unei societăți românești ce activează în industria tutunului în România, a fost revizuită întreaga documentație privind importul produselor accizabile, precum și distribuția și comercializarea angro de produse supuse accizelor.

Așadar, ca urmare a asistenței juridice oferite de Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, compania deținută de Guvernul Chinez a achiziționat societatea lansată pe piața tutunului din România. Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, corporatist și fuziuni și achiziții care să vă poată asista în întocmirea unui due dilligence legal în vederea analizării tuturor documentele aferente societății targetate ce se dorește a fi achiziționată.

********

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Ce a cuprins procesul de due diligence legal efectuat de Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații?

În cadrul due diligence legal, au fost analizate documentele și aspectele relevante ale societății țintă. Aceasta a inclus actele constitutive ale societății, actele adiționale la actele constitutive, hotărârile asociaților și alte documente similare pentru a identifica detalii privind structura asociaților și administratorilor, obiectul de activitate, informații legate de capitalul social și alte aspecte legate de activitatea societății. De asemenea, întrucât achiziția viza o companie din industria tutunului, au fost revizuite documentația privind importul produselor accizabile și aspectele legate de distribuție și comercializare a produselor supuse accizelor.

Cum a beneficiat compania deținută de Guvernul Chinez de asistența oferită de Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații?

Compania deținută de Guvernul Chinez a beneficiat de asistența oferită de Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații prin achiziționarea cu succes a unei societăți românești din industria tutunului. Prin intermediul due diligence legal și analiza amănunțită a documentelor, compania a obținut informații esențiale pentru a lua o decizie informată cu privire la achiziție.

Cum recomandă Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații să procedeze în astfel de cazuri de achiziții?

Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă companiilor să aplice la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, corporatist și fuziuni și achiziții. Acești avocați pot efectua un due diligence legal pentru a analiza în detaliu toate documentele și aspectele legate de societatea targetată ce urmează să fie achiziționată. Aceasta include aspecte societare, aspecte de dreptul muncii, atestate și avize legale necesare pentru operațiunile specifice ale companiei.