Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, specializată în drept comercial și protecția consumatorului în România a asistat cu succes un producător și lider european ce activează în domeniul produselor de încălzire electrică de apă și de încălzire casnică, oferind consultanță juridică în materia protecției consumatorului, ca urmare a transpunerii în legislația națională, prin OUG 140/2021,  a prevederilor Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, pentru a evita eventualele sancțiuni aplicate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) în situația lipsei conformității față de prevederile legale.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a revizuit certificatul de garanție al societății, pentru a fi în conformitate cu legislația în vigoare privind materia protecției consumatorului din România, analizând aspectele referitoare la cerințele de conformitate ale produselor, răspunderea vânzătorului, precum și sancțiunile aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) în caz de lipsă a conformității.

Astfel, producătorul european ce își desfășoară activitatea inclusiv în România, o va face în continuare în condiții de transparență și legalitate, existând toate premisele legale pentru respectarea drepturilor conferite de protecția consumatorului în România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și protecția consumatorului care să analizeze incidența prevederilor legislației protecției consumatorului, precum și impactul acestora în desfășurarea activității unei persoane juridice din România.