Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit servicii de asistență juridică unui investitor britanic într-un proiect privind înființarea unei companii în România, din domeniul activităților de servicii în tehnologia informațiilor si comunicațiilor, obiectul principal fiind realizarea software-ului la comandă, fiind cuprinse printre altele si servicii de scriere (programare WEB), modificare, testare, asistență si suport IT.

Serviciile de asistență și consultanță au constat în verificarea îndeplinirii condițiilor precum și întocmirea sau depunerea documentației ce servește înființării societății, adaptată potrivit cerințelor legislative în vigoare.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reușit cu succes să reprezinte clientul în fața diverselor instituții ale statului, precum Oficiul Registrului Comerțului, iar societatea a fost la foarte scurt timp înființată pe teritoriul României.

În cadrul speței a fost inovativ sectorul de activitate ales de către client, astfel încât acuratețea în stabilirea informațiilor cuprinse în actul constitutiv, îndeosebi în stabilirea codurilor CAEN, a fost primordială.

Ca urmare a asistenței juridice oferite, clientul activează pe piața din România cuprinzând un larg sector din domeniul activităților de servicii în tehnologia informațiilor si comunicațiilor.

,,Avem o expertiză vastă în aria de practică Tehnologie, Media și Telecomunicații. Am asistat jucători importanți internaționali și locali în aspecte de reglementare și autorizare, înființarea societăților, rapoarte de due-dilligence, taxe clawback, plângeri la Consiliul Concurenței, litigii comerciale și civile, litigii între asociați, insolvență și consultanță de zi cu zi” spune Avocatul Coordonator al Societății de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații”.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o experiență vastă, în cadrul acesteia activând avocați specializați în drept corporatist, comercial precum și în fuziuni și achiziții, ce asistă numeroși clienți, atât români cât și străini, în ceea ce privește înființarea societăților în România. De asemenea, considerabilă este și experiența în ceea ce privește diversitatea domeniilor de activitate alese de clienți, amintind cu titlu de exemplu activitățile de servicii în domeniul informațiilor și comunicațiilor, fie comerț cu ridicata al produselor de consum sau plasarea forței de muncă.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporatist, comercial precum și în fuziuni si achiziții care va îndruma clientul pe parcursul etapelor și procedurilor necesare, asigurându-se totodată de respectarea prevederilor legale în materia înființării de companii în România.