Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asistă una dintre cele mai prestigioase companii germane din domeniul energiei și construcțiilor în legătură cu monitorizarea trimestrială a legislației din România din domenii de interes pentru client, precum dreptul mediului, imobiliare și construcții, energie și resurse naturale, proprietate intelectuală, drept administrativ-fiscal în România și nu numai. Astfel, asistența de specialitate constă în analiza ariilor de practica anterior menționate, fiind evidențiate printr-o cercetare juridică amănunțită modificările legislative din România, în special fiind vorba despre acele schimbări ce impactează clientul în mod direct în desfășurarea activității sale, prilej pentru care Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații  recomandă apelarea la un avocat specializat în consultanță juridică în România, având în vedere multitudinea actelor legislative din România precum și necesitatea interconectării și coroborării acestora, indiferent de domeniul ce face obiectul discuției.

 

Asistența juridică a Societății de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații constă în monitorizarea trimestrială a legislației din România, fiind vorba despre o analiza riguroasă a modificărilor legislative apărute atât global cât și cu privire la anumite acte normative standard, de interes pentru client, din domenii precum dreptul mediului, imobiliare și construcții, energie și resurse naturale, proprietate intelectuală fie drept administrativ-fiscal în România. De asemenea, asistența juridică constă și în propunerea unor recomandări, analizarea riscurilor de neconformitate cu dispozițiile legale, precum și modalitățile de evitare a eventualelor sancțiuni, întreaga activitate fiind raportată la obiectul de activitate al clientului, mai precis domeniul energiei și construcțiilor în România.

 

Astfel, echipa Societății de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații  formată din avocați specializați în consultanță juridică,  precum și în proprietate intelectuală, imobiliare și construcții, energie și resurse naturale, administrativ-fiscal și dreptul mediului din România, analizează modificările legislative ce impactează activitatea clientului, fiind vorba despre cercetări juridice de mare amploare din arii diverse de practică, în care sunt prezentate consecințele adoptării unor asemenea acte normative în raport cu obiectul de activitate precum și cu alte acte normative în vigoare, ce formează cadrul legislativ actual. În acest mod, activitatea clientului respectă în mod cert întreaga legislația aplicabilă, fiind coordonată de specialiști în drept, care veghează asupra  respectării cerințelor legale impuse, în concordanță cu noile modificările ale legislației, cu care ne confruntăm constant.

 

În încheiere amintim faptul că, Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional pentru oferirea serviciilor juridice de cea mai înaltă calitate, acordând consultanță juridică în diverse domenii de drept, printre care amintim exemplificativ, dreptul mediului, imobiliare și construcții, energie și resurse naturale, proprietate intelectuală fie drept administrativ-fiscal în România. Din cadrul Societății fac parte avocați specializați în consultanță juridică,  precum și în proprietate intelectuală, imobiliare și construcții, energie și resurse naturale, administrativ-fiscal, dreptul mediului din România, ce au o experiență vastă în analizarea și corelarea diverselor noțiuni sau aspecte de drept, monitorizarea legislației făcând parte din activitatea de zi cu zi a unui avocat.