Plata cu întârziere a datoriilor și recuperarea cu greutate a creanțelor sunt chestiuni juridice des întâlnite în mediul de afaceri, iar ingeniozitatea de care dau dovadă debitorii pentru a nu plăti creanțele este uriașă, atrag atenția avocații specializați în recuperarea creanțelor şi litigii ai societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Există o mulțime de cazuri în care datornici ai băncilor sau societăților de leasing ascund bunurile sau le înstrăinează cu rea-credință pentru a nu putea fi recuperate. De asemenea, există cazuri în care creditorii recuperează abuziv bunuri de la debitori. Trebuie ținut cont însă că obstacolele în recuperarea creanței nu sunt un capăt de drum. Un avocat specializat în recuperarea creanțelor şi litigii poate face toate demersurile necesare pentru a repune în drepturi clientul.

Avocatul Radu Pavel, Managing Partner al societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a participat recent la o conferință de presă în care a prezentat situații inedite cu care se pot confrunta în practică creditorii și debitorii, cazuri cu care s-au confruntat clienții societății de avocatură.

„Există două categorii mari de situații, în procedurile de recuperare a creanțelor. Pe de o parte, avem situația în care creditorul are un titlu executoriu, iar de cealaltă parte situația în care creditorul nu deține un titlu executoriu. Avantajele preexistenței titlului executoriu sunt multiple. Un prim avantaj ține de factorul timp. Astfel, creditorul poate demara demersurile pentru recuperarea creanței din ziua împlinirii scadenței, fără a mai fi nevoie să treacă pe la instanța de judecată. Un al doilea avantaj este legat de cheltuieli, acestea fiind considerabil mai reduse decâ în situația în care nu există un titlu executoriu. Un al treilea avantaj este de natură psihologică și ține de faptul că debitorul știe că este pasibil de a îi fi executate toate bunurile, în contul acelui titlu executoriu, ceea ce va spori, din partea sa, eforturile de conformare”, a spus avocatul coordonator Radu Pavel.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a ocupat de cazuri complexe, ce aveau în vedere executarea creanțelor. În una dintre spețe, un client al societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a fost urmărit în vederea executării silite de o societate de leasing pentru luarea în posesie a bunului (o autoutilitară). La acea vreme, clientul se afla în procedură de reorganizare. În cadrul procedurii, creditorul a fost cuprins în categoria creditorilor chirografari. A fost achitată creanța chirografară în cuantumul stabilit prin plan, însă societatea de leasing considerându-se nedreptățită prin defavorizare, a cerut instanței încuviințarea preluării bunului – o autoutilitară și cu ajutorul unui executor judecătoresc a preluat bunul pe care l-a și valorificat imediat. Instanța de executare a admis contestația, clientul a câştigat acţiunea în contradictoriu cu societatea de leasing, iar instanța a dispus anularea întregii executări, precum și întoarcerea executării prin restituirea autovehiculului. Pentru a acoperi prejudiciul produs clientului prin vânzarea bunului, s-a încheiat o tranzacție între părți.

De asemenea, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a gestionat o serie de dosare de executare ce aparțineau unei societăți de leasing, ce avea de recuperat creanțe compuse din sumele datorate, scadente și facturate, pe de o parte, precum si capitalul datorat și nefacturat, pe de altă parte. Societatea de avocatură a efectuat toate demersurile necesare pe lângă executorii judecătorești, demersuri ce au constat în: somație imobiliară, poprire conturi, proces-verbal de sechestru, deplasare la sediul debitorului pentru sechestrare bunuri, înscriere proces-verbal de sechestru în AEGRM etc.

Creditorii care nu dețin un titlu executoriu au la îndemână procedura ordonanței de plată. În ce privește ordonanța de plată, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a instrumentat un dosar care a constat în recurgerea la această procedură de către client pentru a obține un titlu executoriu. Cererea a fost admisă, debitorul a fost obligat să plătească datoria, ulterior s-au întreprins demersurile pentru punerea în executare a ordonanței, reușindu-se recuperarea integrală a creanței. Interesant la această speță a fost că, ulterior, odată ce creditorul a intrat în procedura insolvenței, debitorul executat silit a formulat cerere de înscriere la masa credală exact cu suma recuperată. Surprinzător a fost și faptul că, deși nu a fost depus niciun înscris în susținerea celor afirmate de el, cererea fostului debitor a fost admisă de administratorul judiciar, iar așa – zisa creanță a fost înscrisă în tabelul preliminar al creanțelor. Și așa a mai fost nevoie de un alt demers judiciar pentru a readuce lucrurile în forma lor firească și anume a fost formulată o contestație pe care judecătorul sindic a admis-o, iar debitorul a fost înlăturat din tabelul de creanțe.
Cazurile de mai sus demonstrează că ingeniozitatea la care apelează debitorii pentru a nu restitui creanțele este mare. Este nevoie de un avocat specializat în recuperarea creanțelor şi litigii, pentru ca acei creditori pejudiciați să fie repuși în drepturi, recomandă avocații de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

******

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.