Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații a oferit servicii de asistență si reprezentare juridică unei societăți de IT din România în vederea efectuării unui transfer de afacere către o altă societate de IT din România având ca obiect de activitate servicii digitale în România, analizând condițiile de preluare a afacerii, la nivel juridic, contabil și fiscal.

Serviciile de asistență juridică au constat, printre altele, în redactarea Contractului de transfer de afacere reprezentând transferul tuturor activelor necesare desfășurării activității companiei din România, transferul drepturilor și obligațiilor decurgând din contractele încheiate de aceasta, precum și bunurile aflate în proprietatea sa. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a menționat în cuprinsul Contractului de transfer afacere aspecte referitoare la prețul vânzării, cuantumul penalităților în cazul întârzierii la plată, garanțiile vânzătorului împotriva viciilor ascunse și a evicțiunii totale sau parțiale, aspecte referitoare la confidențialitatea informațiilor provenind de la Vânzător, precum și orice alte aspecte referitoare la soluționarea litigiilor.

Din perspectivă formală, au fost redactate inclusiv documente care atestă transferul activității, astfel cum sunt prevăzute de legislația fiscală, precum și orice alte Anexe necesare în vederea efectuării acestei, asistând societatea în fața persoanelor competente a  oferi consultanță fiscală și contabilă.

Pavel Mărgărit și Asociații Societate de avocatură din România recomandă ca aceste proceduri sa fie parcurse de un avocat specializat în drept corporatist, comercial, fuziuni si achiziții ce poate oferi consultanță în afaceri în România, fiind des întâlnite în practică cazurile în care astfel de contracte de transfer de afaceri au fost făcute neconform cu dispozițiile legale din România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Ce tip de asistență și reprezentare juridică a oferit Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații în cazul transferului de afacere al unei societăți de IT din România?

Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații a furnizat asistență și reprezentare juridică unei societăți de IT din România în ceea ce privește transferul de afacere către o altă societate de IT din România. Această asistență a inclus analiza aspectelor juridice, contabile și fiscale ale transferului, precum și redactarea Contractului de transfer de afacere și a documentelor formale necesare pentru transfer.

Care au fost principalele elemente cuprinse în Contractul de transfer de afacere redactat de Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații?

În cadrul Contractului de transfer de afacere, au fost detaliate aspecte precum prețul vânzării, cuantumul penalităților în cazul întârzierii la plată, garanțiile vânzătorului împotriva viciilor ascunse și evicțiunii totale sau parțiale. De asemenea, contractul a conținut clauze referitoare la confidențialitatea informațiilor furnizate de vânzător și alte detalii legate de soluționarea litigiilor.

Care a fost rolul documentelor formale în cadrul transferului de afacere?

Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații a redactat și asistat în întocmirea documentelor formale necesare transferului de afacere, în conformitate cu legislația fiscală. Aceste documente au avut rolul de a atesta transferul activității și de a asigura conformitatea cu cerințele fiscale și contabile.