Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat un cetățean român cu privire la toți pașii care trebuie parcurși în cazul procedurii de deschidere a succesiunii în România.

Asistența și reprezentarea a constatat în efectuarea de diligențe legale în fața notarilor publici aflați în raza teritorială a ultimului domiciliu al fiecărui defunct în parte și a autorităților locale competente în vederea depunerii cererii pentru deschiderea succesiunii (Anexa 24) și a documentelor aferente, precum și în fața Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară în vederea intabulării dreptului de proprietate al moștenitorilor asupra imobilelor care fac parte din masa succesorală.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept succesoral, drept imobiliar și drept civil care să vă poată consilia cu privire pașii necesari care trebuie parcurși în cazul deschiderii succesiunii, precum și reprezenta în fața autorităților competente în cadrul acestei proceduri.