Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații a oferit servicii juridice unei companii americane ce activează în domeniul realizării soft-ului la comandă și jocuri online, constând in redactarea unei opinii legale ample ce vizează aspecte atât de ordin fiscal cât și comercial, cu privire la regimul Persoanei Fizice Autorizate(PFA) în România. Analiza a constat intr-o cercetare amănunțită în care au fost descrise printre altele avantajele și dezavantajele tipurilor de Persoane Fizice Autorizate(PFA) în România, procedura de plată a taxelor de către Persoanele Fizice Autorizate(PFA) în România aferentă fiecărui sistem astfel prezentat precum și procedura de înregistrare a unei Persoane Fizice Autorizate(PFA) în România.

Serviciile juridice au constat într-o cercetare amplă a aspectelor relevante, fiind făcută o analiză ce permite identificarea regimulului Persoanei Fizice Autorizate(PFA) în România și luarea unei decizii documentate de către client în acest sens, având în vedere că alegerea regimului și consecințele acestuia sunt în strânsă legătuă cu anumite condiții clar delimitate de lege.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reușit cu succes să realizeze o paralelă între prevederile de ordin fiscal din anul 2022 față de 2023 și a delimitat cu precizie consecințele acestor schimbări astfel încât clientul să aibă conturată o imagine clară, de ansamblu și să fie pregătit în acest sens pentru schimbările ce vor urma.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o experiență vastă , în cadrul acesteia activând avocați specializat în drept corporatist, comercial și fiscal, ce asistă numeroși clienți, atât români cât și străini, în ceea ce privește desfășurarea unei activități în România, în funcție de diversele forme alese în acest sens. Este impresionantă diversitatea naționalității clienților care au trecut pragul societății precum și domeniile de activitate ale diverselor forme de organizare, amintind astfel cu titlu de exemplu plasare forței de muncă, comerț cu ridicata al produselor de consum fie servicii de realizare a soft-ului la comandă și jocuri online.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporatist, comercial și fiscal având în vederea dificultatea și multitudinea actelor normative din domeniul înregistrării unei Persoane Fizice Autorizate(PFA) în România, a textelor de lege aplicabile în acest sens precum și a conexării acestora, în funcție de diverse aspecte particulare fiecărei spețe în parte.