Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asistă și reprezintă cea mai mare companie din domeniul naval din Marea Britanie în privința recuperării unei creanțe în România, constituind avans în contractul de vânzare a unei bărci cu motor electric. Un avocat specializat în recuperare de creanțe și litigii civile vă poate îndruma în procedura de recuperare a unei sume de bani în România, atât în etapa negocierilor cât și ulterior, pe parcursul etapelor procedurale și procesuale, având în vedere că de multe ori, reaua-voință a debitorului, ce se manifestă prin neexecutarea obligațiilor contractuale, conduce către un proces anevoios și de lungă durată.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații efectuează demersurile necesare pentru recuperarea sumei de bani de la debitor, în speță, nefiind  executate obligațiile contractuale în termenul stabilit în contractul de vânzare a bărcii cu motor electric, pornindu-se inițial de la negocierea termenilor contractuali și conducând în final către emiterea unei ordonanțe de plată în România. Demersurile aplicabile recuperării unei creanțe în România, au fost adaptate speței, luându-se în considerare atât termenii și condițiile stipulate în contractul de vânzare a bărcii cu motor electric, cât și valoarea creanței, exigibilitatea sau lichiditatea sa.

Inovativă în cadrul speței a fost evoluția discuțiilor purtate cu debitorul, măsurile întreprinse de avocații specializați în recuperare de creanțe și litigii civile fiind precise, adecvate și proporționale, astfel încât recuperarea creanței să fie o certitudine.

Reprezentarea și asistența juridică a Societății Românești de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații a fost oferită atât în negocierile purtate cu debitorul în faza preliminară, cât și ulterior, pe parcursul fazelor procesuale și procedurale, urmare a neexecutării obligațiilor contractuale din contractul de vânzare a bărcii cu motor electric. Pasivitatea debitorului în executarea obligațiilor și respectiv evoluția discuțiilor și negocierilor, au determinat astfel, drept prim pas, somarea debitorului, creanța constând în debitul principal și dobânzile penalizatoare, ulterior, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații  introducând o cerere în vederea emiterii unei ordonanțe de plată în România.

În cadrul Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații activează avocați specializați în recuperare de creanțe și litigii civile, având o experiență vastă în recuperarea creanțelor în România, fiind pregătiți din punct de vedere profesional pentru orice demers necesar, astfel încât măsurile întreprinse să conducă către un rezultat pozitiv pentru client.

 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.