În conformitate cu prevederile respectivului Proiect de lege, atât Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cât şi Oficiile judeţene vor fi incorporate în Sistemul de interconectare a registrelor comerţului, ce reprezintă un sistem european în care vor fi cuprinse toate registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru ca acest sistem să poată fi aplicabil şi societăţilor pe plan naţional, respectiv, pentru ca persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrele comerţului din România să poată fi identificate în acest sistem european, potrivit Proiectului de lege, acestea ar trebui să primească un nou cod de identificare numit identificatorul unic la nivel european. Astfel, potrivit articolului 6 din Proiectul de lege: Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerţului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului vor avea şi un identificator unic la nivel european EUID, care include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului naţional, numărul persoanei din registrul respectiv şi, dacă este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare.

La momentul înmatriculării în registrul comerţului, solicitanţilor li se va elibera un certificat de înregistrare ce va conţine numărul de ordine în registrul comerţului, precum şi identificatorul unic la nivel european EUID. Aceste prevederi, dacă sunt aprobate, urmează a intra în vigoare începând cu data de 07 iulie 2017.

În ceea ce priveşte modificările aduse Legii 31/1990, prin Proiectul de lege, acestea se referă, printre altele, la modalităţile de instituire a ipotecilor şi sechestrării şi popririi părţilor sociale, respectiv, se doreşte introducerea unui nou articol prin care se prevede că: Ipoteca legal constituită asupra acţiunilor sau părţilor sociale poate fi executată potrivit legii. Administratorii/membrii directoratului sunt obligaţi să pună la dispoziţia creditorului ipotecar sau a organului de executare, la cererea acestora, situaţiile financiare şi orice alte înscrisuri sau informaţii necesare evaluării acţiunilor sau părţilor sociale, precum şi să faciliteze preluarea acestora.

De asemenea, se introduce un nou articol cu privire la publicarea în Registrul Comerţului, respectiv: Publicarea, prin registrul comerţului, a popririi şi a sechestrului se realizează la cererea organului de executare,  nefiind supusă prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului.

Prezentul Proiect de lege a fost transmis din data de 25.02.2015 către Comisia economică, industrii şi servicii în vederea depunerii raportului.