O.U.G. nr. 68/2014 modifica O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in sensul introducerii in cadrul grupei de asigurati si sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

Potrivit prevederilor nou introduse, sotul/sotia titularului intreprinderii individuale/ persoanei fizice autorizate nu necesita inregistrare in registrul comertului, sau calitate de titular ori salariat al intreprinderii individuale/PFA ci doar sa participe la activitatea intreprinderii individuale/PFA.

Inainte de adoptarea ordonantei modificatoare din cadrul grupei de asigurati, respectiv grupa persoanelor asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, faceau parte persoanele fizice: angajate cu contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, care desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care au calitatea de asociati, comanditari sau actionari intr-o societate comerciala, membri ai asociatiei familiale, persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente, persoanele care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav.

In ceea ce priveste categoria asiguratilor nou introdusi – sotul/sotia titularului intreprinderii individuale/ persoanei fizice autorizate, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, reprezinta 0,85% si se aplica asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate, achitandu-se la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Sotul sau sotia titularului unei PFA/intreprindere individuala sunt obligati sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta ca platitor de contributie de asigurari sociale de sanatate.

Noile reglementari vizeaza faptul ca in cazul in care angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza printr-o modalitate prevazuta de lege, drepturile la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, nascute anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.

In ceea ce priveste durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal, acestea nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care persoanele precum si platitorii reglementati prin lege erau in drept sa le solicite.