Pe fondul crizei, tot mai multe societăţi comerciale au intrat în insolvenţă, cauzele fiind multiple. Unele firme au probleme financiare din cauza crizei, însă de multe ori este vorba şi de erori de management.  Potrivit legislaţiei locale, dacă sunteţi unul din creditorii firmei insolvente, puteţi cere atragerea la răspundere a administratorilor acesteia, dacă îi consideraţi responsabili pentru situaţia societăţii comerciale.
Un avocat specializat în litigii, insolvenţă şi faliment vă poate ajuta să vă recuperaţi prejudiciile provocate de managerii în cauză, stabilind modalităţile prin care aceştia pot fi traşi la răspundere, atrag atenţia avocaţii specialişti în insolvenţă ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.
Pe de altă parte, nu este exclus ca administratori de companii sau manageri să li se atragă răspunderea pe nedrept, în condiţiile în care societatea a intrat în insolvenţă nu din cauza proastei administrări, ci din cauza crizei. Şi în acest caz, un avocat specializat în litigii, insolvenţă şi faliment poate stabili clar cauzele intrării în insolvenţă sau în faliment a societăţii comerciale şi repune în drepturi administratorul făcut răspunzător pe nedrept.
Înainte de toate, este bine să ştiţi însă care sunt paşii necesari pentru atragerea răspunderii organelor de conducere a unei societăţi comerciale. Astfel, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, fără să depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:
– au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
– au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
– au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți;
– au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă;
– au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
– au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți;
– în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori;
– orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu.
Pentru a putea fi angajată răspunderea membrilor organelor de conducere trebuie îndeplinite cumulativ condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale, şi anume: fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi culpa.
Pentru atragerea răspunderii patrimoniale în cazul administratorilor firmei insolvente este nevoie să cunoaşteţi atât legislaţia în cauză, cât şi etapele legale ce trebuie parcurse. De aceleaşi cunoştinţe veţi avea nevoie dacă dumneavoastră sunteţi administratorul sau aţi făcut parte din organele de conducere asupra cărora a fost atrasă răspunderea patrimonială. În oricare din cele două situaţii v-aţi afla, dacă veţi apela la un avocat specializat în litigii, insolvenţă şi faliment aveţi toate şansele să recuperaţi prejudiciile şi să vă apăraţi drepturile, atrag atenţia avocaţii specialişti în insolvenţă ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.
Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.