office@avocatpavel.ro

Etichetă: antreprenor din România

Cum să revizuiești un contract de antrepriză și subantrepriză în construcții în România?

Prin contract de antrepriză și subantrepriză în construcții  în România  înțelegem contractul prin care o persoană, numită antreprenor se obligă că, pe riscul său, să execute o anumită lucrare materială sau intelectuală în România, sau să efectueze activități de prestări servicii de construcții în România pentru o altă persoană numită beneficiar, în schimbul unui preț. Societatea românească de avocatură Pavel, […]