• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: anularea contractului

    Litigii privind anularea contractelor în România

    Contractul civil în România se încheie prin acordul părților, fiind necesară respectarea condițiilor de fond și de formă impuse de codul civil. În aceste prevederi legale se stabilește că orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă atrage nulitatea unui contract, fie nulitatea absolută, fie nulitatea relativă, în funcție de […]