• office@avocatpavel.ro
 • Etichetă: avocat drept imobiliar

  Dreptul de proprietate

  Avocat drept imobiliar. Dreptul de proprietate în România

  Care sunt modurile de dobândire a dreptului de proprietate în România? Conform legislației în vigoare, dreptul de proprietate se poate dobândi prin convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate […]

  Contractul de locatiune

  Contractul de locațiune

  Contractul de locațiune în România Potrivit Noului Cod Civil, locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă […]