• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: avocat specializat în exercitarea dreptului de proprietate privată constituire de servitute de trecere servitute de vedere acțiune în grănițuire și litigii civile

    Litigii privind relațiile de vecinătate (grănițuire, servitutea de trecere și de vedere)

    Conform codului civil, dreptul de proprietate privată în România include în cuprinsul său dreptul de posesie, folosință și dispoziție a unui bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate privată, pentru a putea fi dobândit, se înscrie în cartea funciară, asigurându-se astfel și opozabilitatea […]