office@avocatpavel.ro

Etichetă: contract de antrepriză și subantrepriză în construcții în România

Cum să revizuiești un contract de antrepriză și subantrepriză în construcții în România?

Prin contract de antrepriză și subantrepriză în construcții  în România  înțelegem contractul prin care o persoană, numită antreprenor se obligă că, pe riscul său, să execute o anumită lucrare materială sau intelectuală în România, sau să efectueze activități de prestări servicii de construcții în România pentru o altă persoană numită beneficiar, în schimbul unui preț. Societatea românească de avocatură Pavel, […]