• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: Contractele de închiriere

    Noutăți Legislative 2 Februarie 2024

    Ordonanţa nr. 24/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, actualizarea anuală a […]