• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: contractul de vânzare

    Litigii privind dreptul de proprietate în România

    Din punct de vedere al formelor de proprietate, aceasta se împarte în proprietate publică sau privată. Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în condițiile legii, întrucât aceasta poate să prevadă o limitare pentru atributele dreptului de proprietate în România. Cu titlu de exemplu, […]