office@avocatpavel.ro

Etichetă: decizie de impunere

carti in biblioteca

Litigii Fiscale în România: Contestarea deciziilor de impunere și a actelor administrative fiscale

Potrivit reglementărilor din legislația fiscală împotriva unui act administrativ fiscal se poate formula calea de atac a contestaţiei, al cărui obiect îl constituie sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în actul administrativ fiscal, precum şi sumele şi măsurile nestabilite de către organul fiscal pentru care există această obligaţie. Contestaţia împotriva actelor administrativ fiscale se depune la organul fiscal emitent […]

Modificări aduse legislației fiscale în România cu privire la obligațiile contribuabililor

Ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale din România, contribuabilii în România vor fi scutiți de plata diferențelor de obligații fiscale principale și accesorii ce au fost stabilite de organul fiscal în România printr-o decizie de impunere pana la finalul anului 2020, ca rezultat al reîncadrării din categoria  veniturilor din alte surse în categoria veniturilor […]