• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: declarație de creanță

    Declarația de creanță în procedura insolvenței în România

    Potrivit reglementărilor din Legea nr. 85/2014, pentru dobândirea calității de creditor în procedura insolvenței în România, trebuie parcurse o serie de etape, printre care amintim: notificarea creditorilor din lista depusă de către debitor, cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii, verificarea creanțelor de către administratorul sau lichidatorul judiciar, înscrierea […]

    Recuperarea creanțelor în procedura insolvenței în România

    Conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile și care se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față […]