• office@avocatpavel.ro
 • Etichetă: dreptul de proprietate

  Litigii privind revendicarea imobilelor naționalizate în România

  Perioada comunistă, anii 1945-1989, a avut o influență majoră asupra unui drept constitutional, și anume dreptul de proprietate în România, întrucât au existat numeroase imobile preluate abuziv de către stat. Astfel, s-a urmărit ulterior dezvoltarea și implementarea unor măsuri referitoare la revendicarea imobilelor naționalizate, având in vedere evoluția societății democratice. Legiuitorul român a adoptat o […]

  Litigii privind relațiile de vecinătate (grănițuire, servitutea de trecere și de vedere)

  Conform codului civil, dreptul de proprietate privată în România include în cuprinsul său dreptul de posesie, folosință și dispoziție a unui bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate privată, pentru a putea fi dobândit, se înscrie în cartea funciară, asigurându-se astfel și opozabilitatea […]

  Litigii privind ieșirea din indiviziune și partaj

  Instituția de coproprietate în România se referă la acea situație în care două sau mai multe persoane dețin în proprietate comună un anumit bun, indiferent dacă este vorba de un bun mobil sau imobil, fiecare coproprietar dispunând liber de dreptul său de proprietate. În general, apare o confuzie între noțiunea de indiviziune și coproprietate. Diferența […]

  Litigii privind dreptul de proprietate în România

  Din punct de vedere al formelor de proprietate, aceasta se împarte în proprietate publică sau privată. Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în condițiile legii, întrucât aceasta poate să prevadă o limitare pentru atributele dreptului de proprietate în România. Cu titlu de exemplu, […]