• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: ieșirea din indiviziune după succesiune

    Litigii privind ieșirea din indiviziune și partaj

    Instituția de coproprietate în România se referă la acea situație în care două sau mai multe persoane dețin în proprietate comună un anumit bun, indiferent dacă este vorba de un bun mobil sau imobil, fiecare coproprietar dispunând liber de dreptul său de proprietate. În general, apare o confuzie între noțiunea de indiviziune și coproprietate. Diferența […]