• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: Legea 15/2024

    Noutăți Legislative 12 Ianuarie 2024

    Legea nr. 15/2024 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 În cazul în care, cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale cu privire la imobile situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, se constată că suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actele de proprietate, rezerva rămâne […]