• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: Legea Notarilor Publici din 1995 în România

    Care sunt pașii care trebuie urmați pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare în România? Sunt valabil încheiate contractele de vânzare sub semnătură privată?

    Legislația din România stabilește o serie de condiții cu privire la încheierea contractelor de vânzare în România. Codul Civil din România impune respectarea unei anumite forme de încheiere a contractului de vânzare în România în funcție de natura bunului a cărui proprietate se transmite. Legea conferă titlul de înscris sub semnătură privată în România acelor […]