office@avocatpavel.ro

Etichetă: legislației fiscale din România

Modificări fiscale în privința societăților comerciale din România în 2024

Începând cu anul 2024, Codul Fiscal suferă o serie de modificări operate prin Legea 296/2023 și prin Ordonanță de urgență 115/2023, printre care se numără și  modalitatea de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor, condiții suplimentare pentru a fi microîntreprindere în România, obligativitate adoptării programului RO e-Factură, creșterea cotei de taxa pe valoarea adăugată pentru anumite activități. Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații va […]

Modificări aduse legislației fiscale în România cu privire la obligațiile contribuabililor

Ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale din România, contribuabilii în România vor fi scutiți de plata diferențelor de obligații fiscale principale și accesorii ce au fost stabilite de organul fiscal în România printr-o decizie de impunere pana la finalul anului 2020, ca rezultat al reîncadrării din categoria  veniturilor din alte surse în categoria veniturilor […]