• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: litigii terenuri

    Litigii privind ieșirea din indiviziune și partaj

    Instituția de coproprietate în România se referă la acea situație în care două sau mai multe persoane dețin în proprietate comună un anumit bun, indiferent dacă este vorba de un bun mobil sau imobil, fiecare coproprietar dispunând liber de dreptul său de proprietate. În general, apare o confuzie între noțiunea de indiviziune și coproprietate. Diferența […]

    Litigii privind dreptul de proprietate în România

    Din punct de vedere al formelor de proprietate, aceasta se împarte în proprietate publică sau privată. Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în condițiile legii, întrucât aceasta poate să prevadă o limitare pentru atributele dreptului de proprietate în România. Cu titlu de exemplu, […]