office@avocatpavel.ro

Etichetă: partaj judiciar

partaj in Romania

Avocat partaj. Acțiunea de partaj

Acțiunea de partaj în timpul căsătoriei și la divorț și partajul succesoral Conform normelor din Noul Cod Civil, partajul este operațiunea juridică prin care se pune capăt stării de proprietate comună, în sensul că bunul sau bunurile stăpânite în comun se împart, în materialitatea lor, între proprietari. Dacă cei care exercită în comun dreptul de proprietate nu procedează la […]

Litigii privind ieșirea din indiviziune și partaj

Instituția de coproprietate în România se referă la acea situație în care două sau mai multe persoane dețin în proprietate comună un anumit bun, indiferent dacă este vorba de un bun mobil sau imobil, fiecare coproprietar dispunând liber de dreptul său de proprietate. În general, apare o confuzie între noțiunea de indiviziune și coproprietate. Diferența […]

Cum se poate respinge o cerere de deschidere a procedurii de insolvență

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat un cetățean român cu privire la deschiderea procedurii succesorale pentru ambii părinți în fața autorităților competente

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat un cetățean român cu privire la toți pașii care trebuie parcurși în cazul procedurii de deschidere a succesiunii în România. Asistența și reprezentarea a constatat în efectuarea de diligențe legale în fața notarilor publici aflați în raza teritorială a ultimului domiciliu al fiecărui defunct în […]

Procedura succesorală poate fi una complexă, fiind implicate mai mult documente și relaționarea cu diverse instituții ale statului,

Cum să deschizi procedura succesorală în România?

Procedura succesorală poate fi una complexă, fiind implicate mai mult documente și relaționarea cu diverse instituții ale statului, cu precădere în situația în care există multe bunuri mobile sau imobile ce urmează a intra în patrimoniul unei alte persoane.  Având în vedere complexitatea procedurii și etapele care trebuie parcurse în vederea deschiderii procedurii succesorale, Societatea […]