office@avocatpavel.ro

Etichetă: registrul comertului

Noutăți Legislative 12 Ianuarie 2024

Legea nr. 15/2024 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 În cazul în care, cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale cu privire la imobile situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, se constată că suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actele de proprietate, rezerva rămâne […]

Ce modificări a adus Legea 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului?

Începând cu data de 26 Noiembrie 2022, a fost adoptată Legea 265/2022 în România, privind Registrul Comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în Registrul Comerţului în România. Principalele modificări substanțiale prevăzute de Legea 265/2022 sunt: înregistrarea în Registrul Comerțului în baza încheierii registratorului, formularea plângerii împotriva încheierii de […]

Noutăți legislative 1 August 2022

Decizia nr. 860/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în vigoare de la 28 iulie 2022   Prin încheierea din 25 septembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 4.484/196/2018, Judecătoria Brăila – Secţia civilă a […]

Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat cu succes o societate din România în procedura de radiere ca urmare a operațiunilor de dizolvare și lichidare simultane

Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat cu succes o societate din România în procedura de radiere ca urmare a operațiunilor de dizolvare și lichidare simultane

Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat cu succes o societate din România care desfășura activități de consultanță pentru afaceri și management să se radieze din evidențele Registrului Comerțului competent ca urmare a procedurii dizolvării și lichidării simultane. Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în […]

Cum vinzi/ cumperi o societate comercială în România?

Cum vinzi/ cumperi o societate comercială în România?

Vânzarea, respectiv cumpărarea unei societăți, sunt strategii des aplicate în practică, fiind recunoscute pentru multitudinea de beneficii de care pot profita ambele părți contractante. Vânzarea firmei se poate realiza prin cesiunea tuturor părților sociale deținute de asociați, situație în care trebuie respectate prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și […]