Aceasta prevedere a intrat in vigoare la 15 februarie 2013, iar termenul limita pentru a pune in practica aceste modificari se implineste in data de 15 februarie 2015.

Societatile carora li se aplica aceste prevederile sunt acele societati care au in denumire sintagma „societate comerciala”, nu tuturor societatilor care au forma juridica SC – societate comerciala. Potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului “Firma este numele, sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza” si contine, in cazul societatilor cu personalitate juridica, numele unuia sau mai multor asociati, si/sau o denumire proprie, de natura a deosebi de firma altor societati, neincluzand forma juridica sub care aceasta isi desfasoara activitatea (societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni sau societate cu raspundere limitata.

Art. 79 din Legea nr. 76/2012, scuteste de taxa de inregistrare mentiunea privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii.

Oficiul National al Registrului Comertului a publicat, in 2013, lista completa a firmelor care sunt obligate sa isi modifice denumirea odata cu intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila la 15 februarie 2013, respectiv 215 societati.

Inscrierea unei firme care contine cuvintele: “national”, “roman”, “institute” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, in timp ce inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social.