Înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată (SRL) implică o serie de etape, cum ar fi verificarea numelui ales pentru firmă, alegerea obiectului de activitate, întocmirea dosarului şi înregistrarea efectivă. O avocat specializat în înfiinţarea unei societăţi comerciale poate efectua toate aceste demersuri în cel mai scurt timp. Apelând la un avocat specializat în drept corporatist, se elimină blocajele ce pot apărea pe parcurs, atrag atenţia avocaţii specializaţi în înfiinţarea SRL-urilor de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Societatea cu răspundere limitată se înfiinţează la Registrul Comerţului. Aceasta poate avea unul sau mai multi asociaţi, care vor răspunde faţă de clienţii societaţii numai în limita capitalului social subscris şi vărsat de fiecare dintre ei. Pentru înfiinţarea societăţii, este nevoie ca asociaţii să convină asupra următoarelor aspecte: denumirea, responsabilul cu administrarea societăţii, limita puterilor acestuia şi durata mandatului său, sediul social, obiectul principal de activitate, aspecte privind funcţionarea adunării generale a asociaţilor, cesiunea părţilor sociale, excludere/retragere asociaţi, participare la profit şi pierdere.

Primul pas în vederea înregistrării unei societăţi comerciale este verificarea disponibilităţii denumirii acesteia, care se face la Registrul Comerţului.
După ce primiţi dovada disponibilităţii denumirii, puteţi înregistra dosarul de înfiinţare a societăţii.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului necesar înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată sunt următoarele:
1. Cererea de înregistrare
2. Formularul privind înregistrarea fiscala
3. Dacă este cazul, formularul privind investiţia străină
4. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip – este un formular unde se menţionează ce activităţi vor fi desfăşurate şi în ce locaţii (sediul social, sedii secundare sau terţi), activităţi pentru care se declară că se respectă condiţiile de funcţionare, conform celor de mai sus;
5. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei;
6. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată – pentru societatile cu asociat unic;
7. Actul constitutiv;
8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social – acesta poate fi contract de comodat, contract de inchiriere etc.;
9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii);
11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
12. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;
13. Specimenele de semnătură ale administratorilor societăţii;
14. Dacă este cazul, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România;
15. Dacă este cazul:
actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice;
avizul asociatiei de proprietari si al vecinilor directi;
hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor personae juridice;
mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate;
16. Dovezile privind plata tarifului legal.
Procedura de înregistrare a unei societăţi cu răspundere limitată în fata Registrului Comerţului durează 3 zile. Odată ce aţi stabilit numele societăţii, domeniul de activitate şi detaliile privind cesiunea părţilor sociale, puteţi apela la un avocat specializat în înfiinţarea SRL-urilor. Acesta se va ocupa atât de întocmirea dosarului pentru înfiinţarea societăţii cu răspundere limitată, cât şi de înregistrarea acesteia la Registrul Comerţului. Un astfel de avocat poate garanta un răstimp de doar câteva zile pentru înfiinţarea societăţii, costurile implicate fiind modice. În mod normal, dacă nu apar blocaje, demersul poate dura circa o săptămână, potrivit avocaţilor specializaţi în înfiinţarea societăţilor cu răspundere limitată (SRL) de la Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2017. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.