Cerințele noastre sunt:

– preluarea apelurilor telefonice naționale și internaționale;

– raspunde la emailurile primite de la clienți și potențiali clienți în limba romana și engleză;

– scanarea, printarea, dactilografierea în Word, Excel de diverse documente solicitate de conducere și avocați;

– actualizarea bazei de date în programul societății;

– pregatirea corespondenței;

– opisarea de diverse documente;

– formarea dosarelor de litigii/consultanța;

– ținerea și gestionarea arhivei electronice și fizice a societății;

– asistarea avocaților în diverse activități administrative;

– asigurarea necesarului de papetărie/funcționalitatea sistemelor, etc;

– fotocopierea documentelor de la diverse instituții solicitate de colegi;

– plata taxelor de timbru in numele și pe seama clienților sau a societății de avocatură;

– depunerea si ridicarea documentelor specifice la sediile diferitelor instituții publice (instanțe judecătorești, primării, consilii locale, biroul OCPI, Poșta Romană, Baroul București, Registrul Comerțului, diverse instituții publice, etc) și la sediile persoanelor juridice și fizice;

– orice alte solicitari de suport din partea conducerii;

– activități de protocol;

Ca și Secretara – Front Desk în societatea noastra vei avea obiective bine definite, proceduri de lucru, evaluari și indicatori de performantă.

Experiența solicitată:

– peste 4-5 ani experientă în poziții similiare;

– suportivitate, dedicare;

– experientă în poziții similare în firme de avocatură reprezintă un avantaj;

– studii administrative sau de secretariat;

– cunoașterea limbii engleze scris și vorbit;

– capacități de scriere cu acuratețe, rezolvarea de probleme, loialitate, dedicare, dorința de muncă, integritate;

– focus pe client și pe nevoile acestuia, etică profesionala, capacități bune de comunicare, persoana flexibilă și deschisă la schimbare;

– atenție superioară la detalii;

– abilitate de a face mai multe sarcini în același timp, de a realiza sarcinile în termenele solicitate și asumate, capacitate de prioritizare a fuxului de lucru și a sarcinilor postului;

– abilitatea de a judeca sarcinile in mod independent, de a îsi exercita rolul activ;

– capacitate de a lucra cu informații confidențiale;

Job Category: Admin
Job Type: Secretara – Front desk
Job Location: Bucuresti

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx