In conformitate cu prevederile Ordinului, pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala primara va cuprinde urmatoarele tipuri de servicii medicale: servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala; supraveghere si depistare de boli cu potential endemo-epidemic; consultatii de monitorizare a evolutiei sarcinii si lehuziei; consultatiile de planificare familiala; servicii de preventie; activitati de suport.

Totodata au fost modificate prevederile cu privire la tipurile de servicii de preventie – consultatie preventiva si evaluare clinica, care vor cuprinde:

1.  consultatia preventiva pentru persoanele in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate – o data la 3 ani, care cuprinde: consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic); recomandare pentru examene paraclinice atunci cand exista argumente clinice de suspiciune a unei stari patologice consemnate in foaia de observatie; incadrarea medicala a asiguratului intr-o grupa de risc. Consultatia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiare de pachet minimal sau la solicitarea medicului de familie, in luna in care este nascuta persoana neasigurata – pentru persoanele neasigurate inscrise pe lista medicului de familie;

2. evaluarea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice – anual, in limita competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescrierea de investigatii medicale paraclinice.

S-au modificat de asemenea prevederile cu privire la pachetul de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie, care va cuprinde urmatoarele tipuri de servicii medicale: consultatii pentru situatiile de urgenta medico- chirurgicala; consultatii pentru supravegherea si depistarea de boli cu potential endemo-epidemic; consultatii de monitorizare a evolutiei sarcinii si lehuziei; consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala. Acestea din urma prevad: consilierea femeii privind planificarea familiala; indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc.

Ordinul a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2015.