Comunicarea de acte judiciare si extrajudiciare in si din strainatate este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunostinta destinatarilor: parti, martori sau participanti intr-un proces civil ori comercial in statul solicitant.

Ministerul Justitiei este autoritatea centrala prin intermediul careia autoritatile romane solicitante efectueaza comunicarea de acte in strainatate. Dupa caz, autoritatile romane solicitante sunt instantele judecatoresti, respectiv notarii publici, executorii judecatoresti, precum si alte autoritati care au, potrivit legii, atributii in comunicarea actelor. Dupa primirea cererii de asistenta judiciara avand ca obiect comunicarea unor acte judiciare sau extrajudiciare si a documentelor anexate acesteia de la autoritatea romana solicitanta, Ministerul Justitiei efectueaza controlul de regularitate internationala si, dupa caz, le transmite, in functie de existenta si prevederile unei conventii internationale: autoritatii centrale din statul solicitat; sau misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe; sau prin posta, direct destinatarului actului.

Controlul de regularitate internationala consta in verificarea conformitatii cererii de asistenta judiciara internationala si a actelor anexate acesteia cu dispozitiile conventiilor, tratatelor bilaterale sau multilaterale aplicabile, inclusiv cu declaratiile formulate de Romania in baza dispozitiilor unor conventii multilaterale.

Ministerul Justitiei efectueaza controlul de regularitate internationala, pentru a verifica daca:

a) intre Romania si statul solicitat exista norme conventionale ori reciprocitate in domeniul asistentei judiciare internationale si daca acestea sunt invocate ca temei legal al cererii;

b) la cererea de asistenta judiciara internationala, completata pe formularul corespunzator, sunt anexate actele ce urmeaza a fi comunicate in strainatate; actele judiciare ce urmeaza a fi comunicate destinatarului din strainatate, in functie de emitent, trebuie sa fie semnate sau, dupa caz, sa aiba semnatura si parafa instantei;

c) actele anexate cererii sunt insotite de traduceri, conform prevederilor art. 8.

La cererea partilor sau din oficiu, autoritatile judiciare romane pot sa solicite efectuarea unei comisii rogatorii in strainatate. Dupa primirea cererii de comisie rogatorie, Ministerul Justitiei efectueaza controlul de regularitate internationala si transmite cererea de comisie rogatorie, dupa caz, in functie de existenta si prevederile unei conventii internationale: autoritatii centrale competente din statul solicitat; sau misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.