Decizia a fost luata de conducerea ANAF ca urmare a analizelor de risc fiscal efectuate de Directia Verificari Fiscale asupra persoanelor fizice, in cadrul programului de asigurare a conformarii fiscal a persoanelor fizice cu averi mari, pe baza datelor disponibile privind veniturile declarate si alocarile de fonduri, in urma carora au fost identificate si alte persoane fizice decat cele din categoria sus – mentionata, care prezinta risc fiscal ridicat (risc de nedeclarare a unor venituri semnificative si sustragerea de la plata impozitelor aferente).

In esantionul de risc intra persoanele fizice cu o avere afisata semnificativ (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de mare valoare, creante din creditari acordate companiilor si/sau persoanelor fizice, depuneri semnificative in conturi bancare din Romania sau din strainatate, cheltuieli personale ridicate) nejustificata de veniturile declarate.

Potrivit prevederilor Cap. III Dispozitii special privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit, din cadrul Titlului VII Inspectia fiscala al Codului de procedura fiscala, verificarea situatiei fiscale personale a persoanelor fizice presupune parcurgerea unei serii de etape, respectiv: analiza de risc fiscal, selectarea persoanelor care vor fi supuse verificarilor fiscale prealabile documentare; verificarea prealabila documentara efectuata asupra persoanelor selectate – se desfasoara la sediul organului fiscal, fara notificarea contribuabilului, pe baza informatiilor si documentelor detinute de administratia fiscala; verificarea fiscala a persoanelor pentru care verificarea fiscala prealabila documentara a constatat existenta diferentei semnificative, in sensul legii, intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate administratiei fiscale.

Finalitatea analizei de risc consta in procesarea si elaborarea listei persoanelor fizice care depasesc riscul minim acceptat de asministratia fiscala (diferente semnificative intre veniturile estimate de analiza si veniturile declarate) si elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare. In cadrul verificarii prealabile documentare, se solicita informatii referitoare la persoanele fizice supuse verificarii de la institutii precum bancile, ANCPI, notarii publici, directiile de impozite si taxe locale, Directia inmatriculari, Registrul naval, Registrul aeronautic, precum si de la persoanele fizice sau juridice ce au avut raporturi economice sau juridice cu persoana verificata.

Daca intre venitul estimate si venitul declarat este o diferenta de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei, verificarea continua si se emite persoanei in cauza avizul de verificare. In cadrul verificarii fiscal se continua procedura demarata in etapa anterioara, verificarea realizandu-se cu colaborarea persoanei fizice verificate si se urmareste stabilirea bazei impozitabile pentru impozitul pe venit, procedura finalizandu-se cu emiterea deciziei de impunere sau, dupa caz, de incetare a verificarii.

Urmare a primirii avizului, persoana verificata are la dispozitie 60 de zile pentru a prezenta organelor de verificare documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. In acelasi termen, trebuie sa depuna si declaratia de patrimoniu si venituri. Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.

Procedura descrisa mai sus se aplica veniturilor obtinute incepand cu anul 2011. In cazul constatarii de indicia care ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni se sesizeaza organele de urmarire penala competente.