Pe cale de consecinta, au fost modificate si criteriile care stau la baza inregistrarilor in scopuri de TVA, motivate si de faptul declarat de catre reprezentantii ANAF, respectiv acela ca “se limiteaza accesul pe piata in cazul societatilor cu un comportament evazionist, precum si a persoanelor implicate in retele de frauda sau cu un comportament fiscal anterior contrar prevederilor legale.”

Printre criteriile care stau la baza respingerii unei cereri de inregistrare in scopuri de TVA sta si acela ca administratorul societatii a detinut in prezent sau in trecut, calitatea de asociat sau administrator intr-o societate cu un risc fiscal ridicat, astfel cum au declarat reprezentantii ANAF:

„Neindeplinirea unui cumul de criterii situeaza solicitantul in grupa de risc mare sau mediu, ceea ce conduce la eliminarea directa (risc mare) sau la parcurgerea unui interviu cu reprezentantii ANAF (risc mediu) pentru a oferi lamuririle necesare. Dintre cele mai importante criterii, a caror neindeplinire conduce la refuzul inregistrarii in scop de TVA, exemplificam: detinerea in prezent sau in trecut, de catre administratorul care solicita inregistrarea in scop de TVA, a calitatii de asociat sau administrator in societati cu risc fiscal ridicat (cu obligatii fiscale neachitate; care au fost declarate inactive de Fisc, fara a fi reactivate ulterior; aflate in inactivitate temporara la registrul comertului; lichidate sau radiate), dar si instabilitatea sediului social”.

Potrivit modelului formularului aprobat prin Ordinul sus – mentionat, ca si criterii de respingere a cererii de inregistrare, sunt mentionate urmatoarele: neefectuarea in termenul prevazut prin notificarea transmisa de organul fiscal a corectarii/completarii cererii de inregistrare si/sau a documentatiei; la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA: persoana impozabila era declarata inactiva conform prevederilor art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; persoana impozabila se afla in stare de inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii; persoana impozabila avea fapte inscrise in cazierul fiscal, de natura: infractiunilor; atragerii raspunderii solidare; actualii administratori/asociati aveau fapte inscrise in cazierul fiscal, de natura: infractiunilor; atragerii raspunderii solidare; persoana impozabila nu a depus deconturile de TVA, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; persoana impozabila nu a evidentiat in deconturile de TVA depuse nicio operatiune, in conditiile art. 153 alin. (9) lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; din constatarile organului fiscal rezulta ca persoana impozabila – societate infiintata potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, – nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; alte motive legale de respingere.