In baza cererii depuse de catre contestatoare pe rolul Judecatoriei Cornetu, aceasta a solicitat anularea actelor de executare silita intocmite in doua dosare de executare avand ca obiect executare silita mobiliara prin ridicarea bunurilor reprezentate de doua autovehicule, precum si intoarcerea executarii si restituirea bunului ridicat abuziv in unul dintre cele doua dosare.

Strategia adoptata de catre Pavel si Asociatii si argumentele invocate au avut drept consecinta admiterea cu succes a cererii introduse, ca urmare a faptului ca intimata, o cunoscuta societate de leasing, si-a intemeiat demersurile de executare silita mobiliara pe procedura dreptului comun, respectiv pe rezilierea contractului de leasing pentru neplata ratelor, reziliere abuziva si inadmisibila fata de faptul ca la data notificarii rezilierii contestatoarea se afla in procedura reorganizarii judiciare, in cadrul careia doar administratorul judiciar putea decide rezilierea contractelor in derulare la data deschiderii procedurii.

Pe cale de consecinta, instanta de judecata a apreciat ca toate activitatile economoce ale debitoarei-contestatoare se aflau sub controlul strict al instantei de judecata, fiind administrata in aceasta perioada de Administratorul Judiciar Casa de Insolventa Transilvania – filiala Bucuresti, astfel ca incetarea raporturilor juridice contractuale prin denuntarea unilaterala a contractelor de leasing financiar incheiate intre parti, avand caracter de titluri executorii, nu putea fi dispusa in afara acestei proceduri speciale de reorganizare incuviintata de instanta, ci exclusiv cu respectarea tuturor garantiilor stabilite de dispozitiile art. 86 din acelasi act normativ, respectiv exclusiv prin dispozitia administratorului judiciar.

Instanta a constatat pe cale de concesinta ca actele de executare silita intocmite in cele doua dosare avand ca obiect executarea silita mobiliara asupra autovehiculelor sunt nelegale, anulandu-le. Urmare a anularii tuturor actelor de execuare, instanta a dispus si intoarcerea executarii in sensul intoarcerii catre contestatoare a autovehiculului preluat nelegal.

11.03.2014.