• office@avocatpavel.ro
 • Categorie: Articole

  Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat o societate care activează în domeniul metalurgic pentru pregătirea unui standard de firmă în conformitate cu normele UE și ale ASRO în România

  Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a acordat cu succes asistență juridică unei mari societăți din România ce activează în domeniul metalurgic pentru pregătirea unui standard de firmă în conformitate cu normele UE și  ale ASRO (Asociația de Standardizare din România). Societatea a pregătit un standard de firmă și o declarație de conformitate […]

  Cele mai recente modificări în domeniul energetic și al construcțiilor în România

  Proiectele de construcție a parcurilor fotovoltaice în România utilizând energie electrică din surse regenerabile în România au înregistrat o creștere semnificativă în ultima perioadă datorită dezvoltării sectorului energetic și al construcțiilor în România. Energia solară în România reprezintă în prezent una dintre cele mai comune surse energetice, ceea ce facilitează extinderea parcurilor fotovoltaice în România. […]

  Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat o mare societate din domeniul de proiectare și execuție instalații electrice și gaz în vederea încheierii unor contracte cu societăți aflate în insolvență în România

  Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat o mare societate din România în domeniul de proiectare și execuție instalații electrice și gaz în vederea analizării riscurilor cu privire la încheierea unor contracte cu societăți aflate în insolvență în România. Un avocat specializat în insolvență, restructurare și falimente în România vă poate oferi […]

  Cum poți solicita rezoluțiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare imobil cu repunerea părților în situația anterioară în România?

  Antecontractul de vânzare-cumpărare a unui imobil în România, numit și promisiune de vânzare-cumpărare, este un act încheiat în formă autentică prin care proprietarul unui imobil în România se obligă față de promitentul cumpărător să îi vândă acestuia în viitor, la data convenită, respectivul imobil. Caracteristică esențială a contractelor sinalagmatice o constituie reciprocitatea și interdependența obligațiilor ce revin părților, […]

  Cum poți proceda în cazul atragerii răspunderii administratorului unei societăți în România?

  Administratorul societății este responsabil pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale în conformitate cu obligațiile acestuia prevăzute de legislația aplicabilă și prevederile actului constitutiv al societății. Administratorul răspunde solidar cu privire la îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale și activitățile predecesorii lui imediați. Neîndeplinirea oricărei obligații aflate în sarcina acestuia poate atrage răspunderea administratorului, caz în care un […]

  Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat cu succes un cetățean român în vederea încheierii unui acord de eșalonare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală în România pentru sumă importantă de bani

  Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat cu succes un cetățean român în vederea încheierii unui acord de eșalonare cu  Agenția Națională de Administrare Fiscală în România, pentru o sumă importantă de bani. Un avocat specializat în dreptul fiscal în România vă poate oferi asistență juridică și reprezentare în vederea obținerii celei […]

  Care sunt pașii de urmat în cazul încălcării dreptului la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)?

  Atât legislația internă cât și cea europeană garantează oricărei persoane care este cetățean al unui stat din Uniunea Europeană dreptul la protecția propriilor date cu caracter personal. Dispozițiile aplicabile prevăd tratarea datelor cu caracter personal în mod echitabil și în scopuri bine precizate, asigurând oricărei persoane dreptul de acces la propriile date cu caracter personal, precum […]

  Evaluarea riscurilor înainte de intrarea în insolvență a unei societăți în România

  Legislația din România prevede o serie de principii aplicabile în cazul societăților aflate în pericol de intrare în insolvență în România. Astfel, prin procedura insolvenței în România se urmărește acordarea debitorilor a unei şanse de redresare eficientă a afacerii prin procedurile de prevenire a insolvenţei sau prin procedura de reorganizare judiciară, debitorul având acces efectiv […]

  Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații acordă asistență juridică unui cetățean bulgar în vederea recuperării TVA-ului plătit la achiziția unui autoturism în România

  Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații acordă asistență juridică unui cetățean bulgar în vederea recuperării valorii TVA pe care acesta a achitat-o la achiziția unui autoturism de la un furnizor recunoscut din România, analizând în primă fază dovada achiziției, precum și orice alte documentele doveditoare în vederea formulării unei opinii juridice privind demersurile […]

  Modificări aduse legislației fiscale în România cu privire la obligațiile contribuabililor

  Ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale din România, contribuabilii în România vor fi scutiți de plata diferențelor de obligații fiscale principale și accesorii ce au fost stabilite de organul fiscal în România printr-o decizie de impunere pana la finalul anului 2020, ca rezultat al reîncadrării din categoria  veniturilor din alte surse în categoria veniturilor […]