Societățile comerciale care caută un spațiu în care să își deruleze activitatea trebuie să fie foarte atente atunci când stabilesc condițiile de închiriere cu proprietarul imobilului. Nu puține au fost cazurile în care unele firme nu au reușit să organizeze evenimente legate de propria activitate sau să adapteze spațiul imobilului potrivit propriilor necesități, deoarece anumite detalii ale contractului de închiriere interziceau acest lucru.

De asemenea, alte societăți au avut surpriza neplăcută să descopere ulterior că dreptul de proprietate și folosință a imobilului închiriat revenea unei alte persoane decât cea cu care au semnat contractul de închiriere.

Toate aceste neplăceri pot fi evitate dacă se apelează la consultanța unui avocat specializat în tranzacții imobiliare, due diligence și construcții, sfătuiesc avocații de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Un consultant juridic poate adapta contractul de închiriere la cerințele chiriașului, poate verifica statutul proprietății și face orice alt demers legal necesar în vederea închirierii.

Potrivit Legii locuinței 114/1996, actualizată la 11.12.2008, contractul de închiriere încheiat între proprietar și chiriaș trebuie să includă câteva elemente necesare, după cum urmează:
a) adresa locuinței care face obiectul închirierii;
b) suprafața locativă și dotările folosite în exclusivitate și în comun;
c) suprafața curților și a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun (dacă este cazul);
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia și modul de plată;
e) suma plătită în avans în contul chiriei;
f) locul și condițiile în care se realizează primirea și restituirea cheilor;
g) obligațiile părtilor privind folosirea și întreținerea spațiilor care fac obiectul contractului;
h) inventarul obiectelor și al dotărilor aferente;
i) data intrării în vigoare și durata;
j) condițiile privind folosința exclusivă și în comun a părților aflate în coproprietate;
k) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului;
l) alte clauze convenite între părți.

Nu este necesar doar să verificăm dacă aceste elemente sunt „bifate” într-un contract. Un avocat specializat în tranzacții imobiliarea, due diligence și construcții poate consilia clientul pentru a se evita diverse formulări care pot deveni abuzive, și poate sesiza avantajele sau dezavantajele anumitor clauze din contractul de închiriere pentru client.

Iată câteva demersuri ce vor trebui cu siguranță întreprinse:
– Clauzele contractului de închiriere trebuie revizuite cu atenție, înainte de a-l semna;
– Dacă s-a convenit acest lucru cu proprietarul, trebuie stabilit în scris că locatarul nu va fi taxat pentru lucrări de întreţinere sau reparaţii în imobil sau pe scara blocului;
– Trebuie specificate eventualele motive pentru care se poate elibera spațiul locativ înainte de expirarea contractului;
– Atât la preluarea spațiului închiriat, cât și la predarea acestuia, trebuie încheiat un Proces – verbal de predare – primire a acestuia. În acest document trebuie întocmit un registru al obiectelor valoroase şi defectelor deja existente în locuinţă, pentru a fi evitate discuţiile neplăcute cu proprietarul, la încetarea contractului.
– O atenţie sporită ar trebui avută cu privire la clauzele ce reglementează viciile ascunse şi viciile aparente ale imobilului ce pot fi prezente sau apărea după încheierea contractului de închiriere.
Contractele de închiriere ale imobilelor pot avea nevoie așadar de revizuirea clauzelor, de stabilirea unor condiții clare de folosire, așa încât chiriașul să nu aibă probleme pe parcurs. Sunt aspecte ce pot apărea pe parcus, greu de anticipat de o persoană care nu are experiență în astfel de contracte. Un avocat specializat în tranzacții imobiliare, due diligence și construcții poate preîntâmpina toate aceste probleme, prin stabilirea unor clauze contractuale clare, ce răspund necesităților clientului, recomandă specialiștii societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
****

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2017, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2017. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.