Societăţile comerciale cu răspundere limitată și societățile pe acțiuni îşi pot schimba oricând administratorii prin decizia asociatului/acționarului unic sau hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaţilor, iar această modificare trebuie înregistrată la Registrul Comerţului. Numirea unui nou administrator şi mandatul acordat acestuia trebuie realizate cu prudenţă de către asociaţi, aşa încât să nu apară probleme de-a lungul colaborării cu acesta.

Astfel, asociaţii trebuie să stabilească durata mandatului şi limitele atribuțiilor administratorului. Un avocat specializat în drept corporatist şi litigii poate întocmi un contract în beneficiul clientului, prin care să traseze exact limitele atribuţiior administratorului. Cunoaşterea legii şi experienţa avocaţială permit unui profesionist să prevadă în contract acele clauze contractuale care protejează cel mai bine interesul clientului, potrivit societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Desigur, nu este exclus ca puterile delegate administratorului să fie nelimitate, dacă asociaţii au încredere deplină în acesta.

Principalele atribuţii ale administratorilor sunt de a reprezenta societatea în relaţiile cu terţii, de a pune în aplicare hotărârile asociaţilor şi de a îndeplini toate demersurile necesare pentru bunul mers al societăţii.

Iată care sunt actele de care aveţi nevoie pentru schimbarea administratorului:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic, respectiv decizia consiliului de administraţie, decizia consiliului de supraveghere privind schimbarea administratorilor;
 3. Actul constitutiv actualizat;
 4. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noul administrator din care să rezulte că acceptă numirea şi că îndeplinește condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
 5. Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere;
 6. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România;
 7. Specimenele de semnătură ale administratorilor
 8. Dacă este cazul:
  • actul de înregistrare al persoanelor juridice române care deţin calitatea de administrator;
  • împuternicire specială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale.
 9. Dovezile privind plata tarifului legal.

Dosarul necesar în vederea schimbării administratorului este destul de dificil de realizat. În acest sens, pentru ca procedura să fie cât mai rapidă, este indicat să apelați la un avocat specializat. Astfel, un avocat specializat în drept corporatist și litigii se poate ocupa de obţinerea documentaţiei şi de demersurile necesare pentru schimbarea administratorului. Procedura la Registrul Comerţului durează 3 zile, reamintesc avocaţii de la societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii. .

***

Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2018, cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, pornind de la ariile de expertiză până la cele mai relevante cazuri din portofoliu, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro, unul dintre cele mai complexe existente pe piața de avocatură din România.