Obligatiile fiscale care urmeaza a fi anulate sunt constituite din: reconsiderarii/reincadrarii unei activitati ca activitate dependenta, indemnizatie primita pe perioada delegarii si detasarii de catre angajatii care efectueaza transport international precum si a celor platite de catre agentii de munca temporara, pentru perioada fiscala de pana la 1 iunie 2015 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a legii.

Se vor anula de asemenea diferentele de taxa pe valoarea adaugata aferenta veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului ca urmare a depasirii plafonului si neinregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, dar si contributia de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, datorata de persoanele pentru care baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate este mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara aferenta perioadelor fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2014 si neachitata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Organul fiscal nu va emite decizie de impunere pentru obligatiile fiscale si accesoriile de natura celor prevazute mai sus pentru perioadele fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2014.

Prevederile sus mentionate sunt aplicabile si persoanelor care nu realizeaza venituri si pentru care baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate este salariul de baza minim brut pe tara.

Anularea obligatiilor fiscale sus – mentionate se efectueaza din oficiu, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor fiscale care se comunica contribuabilului.

In cazul in care anterior intrarii in vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligatii de plata, acesta nu mai comunica decizia de impunere iar obligatiile fiscale se scad din evidenta analitica pe platitor pe baza de borderou de scadere.

Procedura de aplicare a prezentei legi se va aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care se va emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.