De asemenea, angajatorul are obligatia de a organiza instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in mod periodic, si in mod obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si a celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni.

Totodata, angajatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca si pentru crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent.

Amenzile de care sunt pasibili angajatorii care nu respecta obligatiile in legatura cu SSM, sunt cuprinse in Legea nr. 319 din data de 14.07.2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 646 din data de 26.07.2006.

Astfel, angajatorii care nu au intocmit un plan de preventie si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii, nu au autorizatie de functionare din punctul de vedere al SSM, inainte de inceperea oricarei activitati, nu au modificat starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv sau care nu asigura echipamente individuale de protectie, risca o amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei.

Angajatorii care nu detin o evaluare a riscurilor pentru SSM, care nu decid asupra masurilor de protectie ce trebuie luate, care nu adopta solutii conform prevederilor legale in vigoare privind SSM, care nu stabilesc pentru salariati atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul SSM, care nu elaboreaza instructiuni proprii pentru aplicarea regulilor de SSM, care nu controleaza cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a masurilor prevazute in planul de protectie stabilit, care nu informeaza fiecare persoana, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care este expusa la locul de munca, care nu asigura functionarea corecta si permanenta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, care nu asigura instruirea salariatilor sau care nu raporteaza la inspectoratul teritorial de munca accidentele de munca, sunt sanctionati cu amenda cuprinsa intre 4.000 lei si 8.000 lei.

In cazul in care angajatorii, tinand seama de natura activitatilor din intreprindere/unitate, nu evalueaza riscurile pentru SSM, nu intocmesc masurile de prevenire si metodele de lucru pentru asigurarea imbunatatirii nivelului securitatii si al protectiei sanatatii salariatilor, nu iau masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate, nu informeaza salariatii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si de masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor, care nu asigura echipamente de munca fara pericol pentru sanatatea si securitatea salariatilor, sau care nu comunica evenimentele legate de accidentele in munca catre inspectoratele teritoriale de munca, risca amenzi cuprinse intre 3.500 lei si 7.000 lei.

In cazul in care angajatorul nu isi indeplineste obligatiile referitoare la luarea masurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea salariatilor, adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii, daca nu asigura alimentatia de protectie sau materialele igienico-sanitare ori daca nu declara bolile profesionale, acestia sunt pasibili de amenzi al caror cuantum este cuprins intre 3.000 lei si 6.000 lei.

Autoritatea competenta in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei referitoare la securitatea si sanatatea in munca este Inspectia Muncii, care controleaza modul in care se aplica legislatia nationala din domeniul securitatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizice si juridice.