Conform prevederilor Ordinului, institutiile de credit au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal central, sa comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitarii, toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum si informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi. Prin conturi deschise se intelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de moneda si daca acestea sunt deschise sau au fost deschise si figureaza inchise la momentul efectuarii solicitarii.

Institutiile de credit sunt obligate sa comunice organului fiscal central, in fiecare zi lucratoare, urmatoarele informatii aferente zilei bancare anterioare: a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce deschid ori inchid conturi, precum si datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise la acestea; b) lista persoanelor care inchiriaza casete de valori, precum si incetarea contractului de inchiriere.

Prin conturi se intelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de moneda. Prin informatiile furnizate la lit. a) se intelege inclusiv modificarile survenite dupa data deschiderii contului cu privire la cel putin un element de structura din formatul de raportare pus la dispozitie de catre ANAF.

Transmiterea informatiilor se va face zilnic, prin depunerea unei declaratii in format PDF cu fisier xml atasat, prin mijloace de transmitere la distanta, conform legii. Pentru depunerea declaratiei, institutiile de credit trebuie sa detina un certificat digital calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta disponibil gratuit pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice.

La prima transmitere institutiile de credit vor comunica si urmatoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care detin conturi deschise la data de 31 martie 2016, conturi inchise in perioada 1 ianuarie 2010-31 martie 2016, indiferent de data deschiderii, precum si datele de identificare ale persoanelor care au detinut/detin dreptul de semnatura pentru acestea, dupa cum urmeaza: pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2015, conform evidentelor proprii in sistemele informatice la data raportarii; pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016; lista persoanelor care au inchiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 31 martie 2016.

Institutiile de credit vor transmite zilnic pana la data de 31 martie 2016 informatiile prevazute intr-un format simplificat pus la dispozitie pe perioada tranzitorie pe portal de catre ANAF.