office@avocatpavel.ro

Etichetă: acțiunea în răspundere împotriva administratorul unei societăți în România

Cum poți proceda în cazul atragerii răspunderii administratorului unei societăți în România?

Administratorul societății este responsabil pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale în conformitate cu obligațiile acestuia prevăzute de legislația aplicabilă și prevederile actului constitutiv al societății. Administratorul răspunde solidar cu privire la îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale și activitățile predecesorii lui imediați. Neîndeplinirea oricărei obligații aflate în sarcina acestuia poate atrage răspunderea administratorului, caz în care un […]