• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: cauze exoneratoare de răspundere

    Cum să te îndrepți cu o cerere în pretenții împotriva partenerului contractual în România?

    Încheierea unui contract creează drepturi și obligații între părțile semnatare pe perioada stabilită. Astfel, prin acțiunea în pretenții o persoană poate pretinde obligarea celeilalte părți la respectarea dreptului încălcat sau la executarea obligației asumate, iar dacă nu mai este posibil, obligarea ei la plata unor daune-interese pentru prejudiciul suferit. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din […]