• office@avocatpavel.ro
  • Etichetă: proces echitabil

    Noutăți legislative 26 August 2022

    Ordinul nr. 1542/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 23 august 2022, în vigoare de la 23 […]