Deși alegerea tipului de Persoană Fizică Autorizată(PFA) existentă in România pare a fi la libera alegere a antreprenorilor, în realitate aceasta este influențață de activitatea care urmează a fi prestată, mai precis, fiind vorba despre codurile CAEN specificate în Ordinul nr. 925/2017. Societatea românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporatist comercial și fiscal, având în vedere faptul că tipul de Persoană Fizică Autorizată(PFA) existentă in România și care se va plia pe activitatea desfășurată va influența întregul regim juridic al Persoanei Fizice Autorizate(PFA) în România, cu precădere fiind vorba despre procedura de plată a taxelor de către Persoanele Fizice Autorizate(PFA) în România.

Procedura de înregistrare a unei Persoane Fizice Autorizate(PFA) în România

Procedura de înregistrare a unei Persoane Fizice Autorizate(PFA) în România este guvernată în principal de prevederile OUG nr. 44/2008. Potrivit acesteia Persoana Fizică Autorizată(PFA) trebuie să aibă sediul principal pe teritoriul României indiferent de tipul de activitate desfășurată, fiind necesară înregistrarea in Registrul Comerțului, competent în funcție de sediul astfel ales.

Există anumite condiții standard prevăzute în legislația din materie, ce trebuie îndeplinite pentru desfășurarea activității de către Persoana Fizică Autorizată(PFA) în România, dintre acestea amintind cu titlu de exemplu capacitatea deplină a persoanei fizice. Pe lângă aceste condiții ce trebuie respectate și interepretate ad literam, o importanță deosebită poartă documentele ce trebuie depuse la Registrul Comerțului pentru a demara procedura de înregistrare a unei Persoane Fizice Autorizate(PFA) în România, motiv pentru care Societatea românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporatist comercial și fiscal, având în vedere rigurozitatea si acuratețea cerute de către instituțiile statului în redactarea fie depunerea documentelor precum și datorită dispozițiilor din materie, a căror analiză trebuie făcută cu strictețe.

Regimul juridic al Persoanei Fizice Autorizate(PFA) în România

Regimul juridic al Persoanei Fizice Autorizate(PFA) în România va fi influențat în principal de tipul de Persoană Fizică Autorizată(PFA) aplicabil, de la caz la caz. Astfel amintim două tipuri de Persoane Fizice Autorizate(PFA) existente in România și anume PFA cu normă de venit si PFA în sistem real. Diferenta dintre cele doua este dată de felul în care se calculează impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii ce trebuie plătite statului român, respectiv care e baza de calcul de la care se pornește. De asemenea, trebuie avut în vedere și venitul brut anual realizat de PFA, depășirea pragului stabilit de lege, determinând trecerea în sistemul real.

De interes este faptul ca nu orice PFA poate să aleagă impozitarea pe bază de normă de venit, ci doar cele care desfășoară anumite activități stabilite de statul român. Societatea românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporatist comercial și fiscal, care vă poate îndruma în înțelerea dispozițiilor aplicabile, având în vedere faptul că există anumite coduri CAEN ce determină aplicarea regimului impozitării pe bază de normă de venit, așadar alegerea obiectului de activitate trebuie făcută cu o atenție deosebită, luând în considerare toate urmările aplicabile.

Procedura de plată a taxelor de către Persoanele Fizice Autorizate(PFA) în România

PFA-urile care se impozitează în sistem real plătesc impozit de 10% din venitul net. Impozitarea la normă de venit presupune aplicarea procentului de 10% la o sumă prestabilită, numită “normă de venit”, indiferent de veniturile realizate de PFA. Indiferent de modul de impozitare ales (in sistem real/cu norma de venit), dacă venitul total anual pe baza căruia se calculează impozitul datorat este mai mare decât salariul minim pe economie înmulțit cu 12 luni (sau, pentru PFA-urile nou înființate, cu numărul de luni de activitate), atunci PFA-ul datorează și contribuții la pensie și sănătate.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o experiență vastă , în cadrul acesteia activând avocați specializați în drept corporatist, comercial și fiscal, ce asistă și reprezintă numeroși clienți, români cât și străini, atât în etapa de redactare a documentelor necesare cât și în relațiile cu autoritățile statului, atunci când este necesar.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept corporatist, comercial și fiscal care să îndrume persoanele interesate în alegerea unui sistem cât mai potrivit și avantajos pentru desfășurarea activității lor ca persoană fizică autorizată (PFA) în România.

Cum influențează tipul de Persoană Fizică Autorizată (PFA) ales activitatea de desfășurare în România?

Alegerea tipului de Persoană Fizică Autorizată (PFA) în România nu este doar la libera alegere a antreprenorilor, ci este influențată de activitatea pe care intenționează să o presteze. Aceasta este determinată în special de codurile CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) specificate în Ordinul nr. 925/2017. Este important ca tipul de PFA ales să se potrivească cu activitatea desfășurată, deoarece acest lucru va influența întregul regim juridic al Persoanei Fizice Autorizate în România, inclusiv procedura de plată a taxelor.

Care este procedura de înregistrare a unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) în România?

Procedura de înregistrare a unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) în România este guvernată de OUG nr. 44/2008. Pentru a înregistra o PFA, sediul principal trebuie să fie în România, indiferent de tipul de activitate. Înregistrarea se face în Registrul Comerțului, în funcție de sediul ales. Există condiții standard, precum capacitatea deplină a persoanei fizice, ce trebuie îndeplinite. Documentele necesare înregistrării trebuie depuse la Registrul Comerțului, iar exactitatea acestora este crucială pentru procesul de înregistrare.

Cum diferă regimul juridic al Persoanei Fizice Autorizate (PFA) în România în funcție de tipul ales?

Regimul juridic al Persoanei Fizice Autorizate (PFA) în România depinde în mare măsură de tipul de PFA ales. Două tipuri principale de PFA sunt PFA cu normă de venit și PFA în sistem real. Acestea diferă în modul de calcul al impozitului și contribuțiilor sociale. De asemenea, venitul brut anual realizat de PFA și alegerea obiectului de activitate pot determina trecerea în sistemul real. Pentru a evita greșeli în alegerea regimului fiscal, se recomandă consultarea unui avocat specializat în drept corporativ și fiscal.